XHTML-validering i ASP.NET 2.0

XHTML har kommet for å ta over etter html 4.0 og XHTML stiller noe strengere krav til koden. En del attributter er faset ut og noen nye har kommet inn. ASP.NET websider validerer ikke som standard og i ASP.NET 2.0 har man lagt inn mulighet for å få til validering. Dette må imidlertid settes opp vha web.config og en .browser fil.

For å validere ASP.NET websider må man gjøre to ting:

1) Legg inn denne koden i system.web-seksjonen i web.config:

<xhtmlConformance mode="Strict"/>

Da vil sidene rendres uten feks name attributten i form-taggen!.

2) Dersom du vil at w3.org sin xhtml-validator skal fungere på dine sider må du t illegg legge til en fil i App_Browsers mappen (har du den ikke kan du bare opprette den som en vanlig mappe). Legg inn en fil som du kaller for w3.browser og putt inn følgende xml:

<browsers>
 <browser id="w3cValidator" parentID="default">
  <identification>
   <userAgent match="^W3C_Validator" />
  </identification>
  <capture>
   <userAgent 
   match="^W3C_Validator/(?'version'(?'major'\d+)(?'minor'\.\d+)\w*).*" />
  </capture>
  <capabilities>
   <capability name="browser" value="w3cValidator" />
   <capability name="majorversion" value="${major}" />
   <capability name="minorversion" value="${minor}" />
   <capability name="version" value="${version}" />
   <capability name="w3cdomversion" value="1.0" />
   <capability name="xml" value="true" />
   <capability name="tagWriter" 
   value="System.Web.UI.HtmlTextWriter" />   
  </capabilities>
 </browser>
</browsers>

Da gjenstår bare en ting: skrive korrekt XHTML 🙂