Veldig enkel teller i ASP.NET uten database

Dette er et eksempel på hvordan du kan lage en veldig enkel teller med ASP.NET (C#) uten å bruke database. Legge inn følgende kode i global.asax og sørg for at ASPNET har skrivetilgang til mappen «/App_Data» (det er standard at ASPNET har det)

protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
{
  string[] scriptName = Request.RawUrl.Split('?');

  // Sjekker at vi ikke logger annet enn filer som slutter med ".aspx"
  if (scriptName[0].ToString().ToLower().EndsWith(".aspx"))
  {
    // Leser av counter-verdien fra application-variabel
    int currentCount = Convert.ToInt32(Application["counter"]);

    // Hvis den er 3 så lagrer vi verdien i tekstfilen
    // Grunnen til at dette bør gjøres er for at man ikke skal skrive
    // til filen for ofte (ytelse)
    if (currentCount == 3)
    {
      // Skriver til fil og setter ny verdi til 0 (restart)
      IncreaseCounterFile(3);
      currentCount = 0;
    }
    else
    {
      // øker telleren med 1
      currentCount++;
    }

    // Setter verdien i application-variabelen
    Application.Lock();
    Application["counter"] = currentCount.ToString();
    Application.UnLock();
  }
}

// Metode som øker tallet i "telle-filen" med x
private void IncreaseCounterFile(int num)
{
  string counterFile = Server.MapPath("/") + "App_Data/counter.txt";
  System.IO.File.WriteAllText(counterFile, (CurrentCount() + num).ToString());
}

// Funksjon som leser av verdien i "telle-filen"
private int CurrentCount()
{
  string counterFile = Server.MapPath("/") + "App_Data/counter.txt";
  return Convert.ToInt32(System.IO.File.ReadAllText(counterFile));
}