Skrive til fil med C#

Skrive til fil. Koden vil opprette en tekstfil eller erstatte dersom den finnes fra før.

System.IO.FileInfo fi = new System.IO.FileInfo("c:\\test.txt");
System.IO.StreamWriter sw = fi.CreateText();
sw.WriteLine("Dette blir innholdet i filen");
sw.Close();