Skrive til fil med VB.NET

Skrive til fil. Koden vil opprette en tekstfil eller erstatte dersom den finnes fra før.

Dim fi As System.IO.FileInfo = New System.IO.FileInfo("c:\test.txt")
Dim sw As System.IO.StreamWriter = fi.CreateText()
sw.WriteLine("Dette blir innholdet i filen")
sw.Close()