Random tall med VB.NET

Hvordan generere et tilfelding tal med Random i VB.NET. Eksempelet genererer et tilfeldig tall mellom 1 og 100

Dim num As Integer = New System.Random().Next(1, 100)
Response.Write(num)