Random tall med C#

Hvordan generere et tilfelding tal med Random i C#. Eksempelet genererer et tilfeldig tall mellom 1 og 100

int num = new System.Random().Next(1, 100);
Response.Write(num.ToString());