Metagenerator

Metadata er viktig hvis du vil synes på nettet. Fyll ut feltene under og få xhtml-valid metadata til din webside. Denne generatoren gir en grunnleggende metadata og det finnes flere elementer som man kan ha med. Les mer om metadata på w3.org

Tittel – Selve tittele på siden. Bør inneholde viktige nøkkelord i forhold til innholdet. Ikke mer enn ca 70 tegn.

Beskrivelse – Kort og konsis beskrivelse av innholdet. Helst ikke mer enn 150-200 tegn.

Nøkkelord – Kommaseparert streng med alle relevante nøkkelord. Helst ikke mer enn 7-800 tegn.

Forfatter:

Eier: