Laste ned en webside med WebClient og StreamReader

Kode som laster ned all html-kode fra et nettsted. Send inn url og få tilbake hele siden som html. Samme metode kan brukes til å laste ned andre filer som css, javascript og til og med bilder.

string GetWebpage(string url)
{
  System.Net.WebClient wc = new System.Net.WebClient();
  System.IO.Stream stream = wc.OpenRead(url);
  System.IO.StreamReader sr = new System.IO.StreamReader(stream);
  String content = sr.ReadToEnd();
  sr.Close();
  sr.Dispose();
  stream.Close();
  stream.Dispose();
  wc.Dispose();
  return content;
}