Lage en side som bruker data fra en webservice

Denne artikkelen viser deg hvor enkelt det er å «snakke med» webservices. Her forklares hele veien fra å lage en ny website til å ha et skjema der du taster inn en aksjeticker, henter data fra en webservice og skriver ut kursen på siden din. Det er nok langt enklere enn du tror..

Åpne Visual Studio og velg File – New – WebSite

Velg mappe og gi websiden din et navn

Høyreklikk på roten Website1 og velg Add Web Reference…. Da får du opp et vindu hvor du kan legge inn de webservices som du skal koble deg til. I dette eksempelet skal vi lage en enkel side som sjekker aksjekurser så jeg legger inn url til serverside aksjekurs webservice: https://serverside.no/webservices/Stock/Stock.asmx.

I Web Reference Name skriver jeg Serverside.Webservices. Du kan skrive hva du vil her. Dette er namespace (banen) du må skrive for å få tilgangen til webservicen etterpå. Skriv Serverside.Webservices hvis du er usikker. Klikk deretter på Add reference.

Nå er referansen til webservicen lagt inn og vi kan legge på et lite skjema på siden vår. Legg til en textbox, en label og en button. Tanken er at man skal kunne skrive inn en aksjeticker i tekstboksen, trykke på knappen og få opp kursen i labelen.

<asp:TextBox runat="server" ID="txtTicker" />
<asp:Button runat="server" ID="btnSubmit" Text="Hent kurs" />
<asp:Label runat="server" ID="lblRate" />

Gå i design-mode og dobbeltklikk på knappen. Da lages det en handler i din code behind fil som trigges når knappen blir klikket på.

protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Koble til webservice
    Serverside.Webservices.Stock stock = new Serverside.Webservices.Stock();
    
    // Hente StockItem og skrive ut egenskapen Last som en streng.
    this.lblRate.Text = stock.GetStock(this.txtTicker.Text).Last.ToString();
}

Da er du ferdig og du har en liten side som henter aksjekurser.