Kom i gang med ASP.NET 2.0

Hvordan komme i gang med ASP.NET 2.0. Hva trenger du og hvordan setter du opp din pc.

Dersom du er helt fersk eller vurderer å starte med ASP.NET så er dette artikkelen for deg. Enten du har programmert før eller ikke , så vil denne innføringen gi deg noen tips om hvordan du kommer i gang. Det er en forutsetning at du kan en del HTML og litt kunnskap fra andre språk som feks PHP, ASP el eller heller ikke så dumt..

Hva trenger jeg?

For å programmere ASP.NET trenger man 2 ting. Man trenger en webserver som støtter .NET og en teksteditor. ASP.NET krever ingen kompilering, men dersom du skal lage litt skikkelige webapplikasjoner vil det helt klart være en fordel å bruke noe litt mer avansert enn notepad. I tillegg til dette kan det være greit å ha en eller annen form for database.

Selv om dette er Microsoft teknologi er det faktisk helt gratis å laste ned de verktøyene man trenger. Joda, man trenger helst Windows, men det er strengt tatt ikke nødvendig. Men i denne artikkelen regner vi med at du har Windows XP installert.

Den beste programvaren for å utvikle ASP.NET applikasjoner er Visual Studio 2005, men denne koster penger (mye penger). Men det finnes gratis alternativer. Et av de bedre er Microsofts Express editions. Se under downloads for link til nedlasting.

Installere IIS

IIS er webserveren som følger med Windows XP Pro. Dersom du bruker Home edition må du bruke en annen webserver eller du kan hacke det til ved hjelp av artikkelen Running IIS on Windows XP Home Edition fra 15 Seconds. Dersom du har WinXP Pro kan installere IIS vha Add/Remove Programs. Control Panel –> Add or remove programs –> Add/Remove Windows Components –> Huk av for Internet Information Services (IIS). Klikk på neste og følg wizard.

Etter at du har gjort ferdig installasjonen vil det opprettes en mappe på din c-disk. Denne mappen heter inetpub og inneholder noen mapper som brukes av IIS. I inetpub-mappen finner du mappen wwwroot. Den mappen inneholder standard webside for din webserver. Adressen til din webserver er http://localhost/ og hvis du åpner denne URL’en så finner du websiden som ligger i c:\inetpub\wwwroot\

Installere .NET Framwork 2.0

For å få IIS til å støtte ASP.NET 2.0 trenger du .NET 2.0 Framework. Dette er gratis og kan lastes ned fra Microsoft. Last ned Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x86) og installer i henhold til anvisning. Etter at du har gjennomført denne installasjonen vi ldin webserver støtte ASP.NET 2.0 🙂

Min første webside med ASP.NET 2.0

Nå har du både webserver og støtte for ASP.NET 2.0. Da skulle alt være klart for å lage en veldig enkel side med ASP.NET. Når man lager ASP.NET applikasjoner må man bruke et programmeringsspråk. I .NET kan man bruke flere ulike språk. Visual Basic, C# er de mest vanlige.

Åpne mappen C\:inetpub\wwwrot\ og lag en fil som du kaller for Default.aspx. (dette er standard filnavn i asp.net) Legg inn koden under i den nye filen:

<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
 this.lblMyLabel.Text = "Hello world";
}
</script>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
 <title>ASP.NET 2.0</title>
</head>
<body>
 <form id="form1" runat="server">
  <div>
   <asp:Label runat="server" ID="lblMyLabel" />
  </div>
 </form>
</body>
</html>

Hvis du nå åpner adressen http://localhost/Default.aspx skal du få opp en side med teksten «Hello world».

localhost er altså navnet på din server. Dene adressen peker til ip-adressen 127.0.0.1 som alltid er IP adressen til den pc’en du sitter på. Du kan legge inn flere navn til din server ved å modifisere din host-fil. (C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts)

Dette er et meget enkelt eksempel for å komme i gang. Neste steg vil være å gjøre seg litt kjent med WebControls i ASP.NET. En WebControl er en Control med ulike egenskaper. Label er en slik Control og i dette eksempelet bruker vi egenskapen Text for at Control’en skal skrive ut den teksten vi angir.