Global.asax

Global.asax kan brukes til mye forskjellig. Her er en oversikt over de ulike events i global.asax i .NET 2.0

Utviklere med bakgrunn fra tradisjonell ASP 3.0 er kjent med global.asa. I .NET finnes også en global-fil, men da med filendelsen asax. Du finner den på rot i din webapplikasjon.

Her er listen over de events som ligger i global.asax og en kort forklaring:

Application_Start

Som i tradisjonell ASP. Denne eventen kjøres kun når applikasjonen starter opp. Feks etter en iisreset.

Application_Init

Denne metoden kjøres etter _start og er ment til å initialisere kode.

Application_Disposed

Denne metoden kjøres rett før en instanse av en applikasjon avsluttes.

Application_Error

Denne metoden kan brukes til å håndtere feil i applikasjonen som ikke håndteres på andre måter.

Application_End

Også som i tradisjonell ASP. Brukes til å rydde opp og lette minne når en applikasjon stopper.

Application_BeginRequest

Denne metoden kjøres ved hver eneste request til din webapplikasjon. Denne kan brukes bl.a. til redirects, url-rewriting mm.

Application_EndRequest

Denne kjøres også for hver request som gjøres mot din webapplikasjon, men denne kjøres etter at alle andre metoder er ferdige.

Application_PreRequestHandlerExecute

Denne kjører rett før page og webservices starter sine prosesser. Session-variabler er tilgjengelige!

Application_PostRequestHandlerExecute

Denne kjører når ASP.NET er ferdig å kjøre sine handlere.

Application_PreSendRequestHeaders

Denne eventen kjører rett før ASP:NET sender HTTP Headers til klienten. Her kan man altså legge inn endringer i headeren.

Application_PreSendRequestContent

Kjører rett før ASP.NET sender innholdet til klienten.

Application_AcquireRequestState

Denne eventen kjøres hver gang klienten etterpør gjeldende state. (feks session-state).

Application_ReleaseRequestState

Denne kjører rett etter at ASP.NET har kjørt alle handlere og den trigger state moduler til å lagre state-data.

Application_AuthenticateRequest

Kjøres når forespørsel om identiteten på brukeren har blitt gjort.

Application_AuthorizeRequest

Kjøres når brukeren er autorisert.

Session_Start

Som med ASP 3.0, kjører når en ny bruker starter en session på siden.

Session_End

Som med ASP 3.0, kjører når en session er ferdig. Normalt er dette 20 minutter, men dette kan konfigureres feks i web.config.