Fjerne all HTML kode fra en streng med Regular expressions

Denne enkle funksjonen fjerner alle html kode fra strengen som sendes inn. Du må sette inn referansen using System.Text.RegularExpressions; i filen som bruker koden,

public static string RemoveHtml(string input)
{
    return Regex.Replace(input, "<[^>]*>", " ");
}