Få tilgang til VB.NET sitt My namespace i C#

Få tilgang til VB.NET sitt My namespace i C#

I VB.NET ligger det et namespace My som inneholder en rekke funksjoner. Du finner bl.a. filhåndtering, registerhåndtering, nettverk mm. Dette namespacet ligger ikke i C# som standard, men du kan få tilgang til det..

Med My namespacet er det en rekke ting som plutselig blir veldig enkelt, men først skal vi kikke på hvordan vi får tilgang. Det aller første du må gjøre er å legge til en referanse til Microsoft.VisualBasic (høyreklikk på References og velg Add reference. Velg arkfanen .NET og finn Microsoft.VisualBasic. Klikk ok. Da er referensen lagt til. Deretter åpner du .cs filen og legger til følgende:

using Microsoft.VisualBasic.Devices;

Så kan du bruke My namespacet på følgende måte

new Computer().<my namespace>

Filhåndtering er en av de tingene som er veldig enkelt med My namespace. Her er eksempel på litt filhåndtering:

Computer c = new Computer();

// Skrive til fil
c.FileSystem.WriteAllText("filnavn", "text", true);

// Lese fil
string fileContent = c.FileSystem.ReadAllText("filnavn");

//slette fil
c.FileSystem.DeleteFile("filnavn");


// Laste ned en fil fra nettet
string url = "http://www.vg.no";
string file = "c:\\Downloads\\vg.html";
c.Network.DownloadFile(url, file);

Det er veldig mange funksjoner i dette namespacet og det er definitivt verdt å ta en kikk på det. Det vil gjøre en del ting langt enklere. Les mer om Visual Basics My namespace