Cookie klasse i javascript

En klasse for å håndtere javascript-cookies. Kan lese, skrive, slette og sjekke om clienten støtter cookies.

// Selve cookie klassen:

var Cookies = {
  init: function(){
   var allCookies = document.cookie.split('; ');
   for (var i=0;i<allCookies.length;i++) {
   var cookiePair = allCookies[i].split('=');
   this[cookiePair[0]] = cookiePair[1];
  }
 },
  create: function(name,value,days){
   if (days) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime()+(days*86400000));
    var expires = "; expires="+date.toGMTString();
   }
   else var expires = ""; 
    document.cookie = name+"="+value+expires+"; path=/";
    this[name] = value;
  },
   erase: function(name){
    this.create(name,'',-1);
    this[name] = undefined;
  },
   enabled: function(){
    this.create('test','1',1);
    if (this['test']=='1'){
     this.erase('test');return true;
    }
    return false;
   }
  };
Cookies.init();

// Slik bruker du den:

//Lage cookie:
Cookie.create("cookieNavn", "innholdet", 14);

//Lese cookie
var minCookie = Cookie["cookieNavn"];

//Slette cookie
Cookier.erase("cookieNavn");